Wednesday, December 21, 2011

20 years after the war questionaire for the war in Bosnia and Siege of Sarajevo


·         Bilo koja od mojih bosanskih prijatelja koji su zainteresirani u odgovaranju na nekoliko pitanja o svojim iskustva tijekom rata u Bosni i pošaljite mi svoj e-mail adresu. Ja sam na planiranje 365 osobne priče o ratu u Bosni za moj bosanski blog za 2012 ... druga priča dana.
·         You can answer in anonymously, I can use just your first name or you can add a photo and I will post that too!

BOSNIA 2012 QUESTIONAIRE

1) Do you remember were you were when you realized the war was imminent?

2) Do you remember were you were when the war broke out?

3) Where were you when the war came to your town?

4) The most memorable event of the war for you was?

5) What made you hopeless during the war?

6) What gave you hope during the war?

7) Did you lose anyone close to you during the war?

8) Were you wounded during the war? Were you shot at or attacked?

9) Your biggest loss during the war was?

10) What was the hardest part about the war?

11) Did you leave the country during the war?

12) 20 years later, what do you think of what happened?

13) Are things better or worse than what you expected 20 years later?

14) Do you think war will return to BiH?

15) What do you think the future of BiH will be?

BOSNA 2012 upitnik

1) Sjećate li se bili ste bili kada ste shvatili rat neminovan?


2) Sjećate li se ste bili kada je izbio rat?


3) Gdje ste bili kad je rat došao u vašem gradu?


4) najupečatljiviji događaj rata za vas je?


5) Što vas je beznadno vrijeme rata?


6) Što vam je dao nadu za vrijeme rata?


7) Da li ćete izgubiti bilo tko u blizini da vas tijekom rata?


8) Jeste li ranjena tijekom rata? Jeste li bili ranjeni?


9) Vaš najveći gubitak u ratu bio?


10) Koji je bio najteži dio o ratu?


11) Jeste li napustiti zemlju tijekom rata?


12) 20 godina kasnije, što mislite što se dogodilo?


13) su stvari bolje ili lošije nego što vas očekuje 20 godina kasnije?


14) Mislite li da će se vratiti na rat u BiH?


15) Što mislite o budućnosti BiH će biti?

No comments:

Post a Comment